XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wówczas faryzeusze odeszli i naradzali się, jak przyłapać Go na słowie. Posłali do Jezusa swoich uczniów (…) z zapytaniem: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej”. (Mt 22, 15-21)

„Nauczycielu” – tak pięknie i podniośle zwracają się do Jezusa, ale tylko po to, by Go zmanipulować. Nieraz taka jest nasza modlitwa: im więcej w niej pięknych i głębokich słów, tym bardziej płytka i pusta. Bóg chce byśmy zwracali się do Niego prosto, bez tytułów, trudnych słów, które tylko przykrywają nasz brak relacji z Nim

ks. Klaudiusz Mann