REKOLEKCJE „ODDANIE33” W NASZEJ PARAFII

33-DNIOWE REKOLEKCJE ODDANIA ŻYCIA MATCE BOŻEJ

Proponujemy, aby w wyjątkowy sposób przeżyć tegoroczny październik włączając w nasz różaniec rekolekcje przygotowujące do aktu całkowitego oddana się Matce Bożej, a przez nią Jezusowi. To modlitwa, która jednoczy różne środowiska, ruchy i wspólnoty katolickie.

Jest to stara praktyka polecana przez wielu świętych XX w., m.in. św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbego, kard. Stefana Wyszyńskiego. Duchowym ojcem tego nabożeństwa jest św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Czasami nazywamy ten akt „poświęceniem się Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Poniżej zamieszczamy krótką „instrukcję obsługi”

Wasi Duszpasterze

 

Po co takie rekolekcje?

Mają one pomóc w głębszym zrozumieniu i odnowieniu przymierza Chrztu Świętego oraz w osobistym przyjęciu słów Jezusa „Oto Matka Twoja”.

Wszyscy, którzy z wiarą wchodzili w Kościele w tradycję tych rekolekcji doświadczali wielu owoców. Dlatego jest to propozycja dla wszystkich ochrzczonych.

Przeżywając rekolekcje parafialnie chcemy prosić Boga:

o łaskę głębszego ukochania Eucharystii i adoracji

o miłość do Kościoła, która wyraża się w różnych formach zaangażowania i wsparcia, służby w rodzinie i parafii

o odnowienie wiary w naszej parafii

Dlaczego ta forma jest dobra?

Ponieważ każdy parafianin ma możliwość wyboru spośród kilku dostępnych form:

może się ograniczyć do codziennego wspólnego różańca z rozważaniami w kościele

gdy nie może być codziennie w kościele może słuchać przygotowanych nagrań i modlić się indywidualnie lub z rodziną

Jak można przeżyć te rekolekcje?

W naszej parafii będziemy je przeżywać podczas codziennej modlitwy różańcowej, w którą włączymy specjalnie przygotowane rozmyślanie przekazujące duchowe przesłanie Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika, fragment Słowa Bożego i naukę Kościoła i świętych oraz objawienia Matki Bożej, szczególnie z Fatimy.

Czy można odprawiać rekolekcje samemu?

Tak. Na każdy dzień rekolekcji przygotowane jest nagranie, którego można słuchać w domu albo w samochodzie, zawierające wszystkie rozważania, fragment lektury duchowej i słowa Bożego. Zapraszamy więc także wszystkich „zapracowanych”.

Jak wygląda każdy dzień rekolekcji?

Po wysłuchaniu rozmyślania (w internecie lub kościele) powinna nastąpić osobista modlitwa – to najważniejsza część rekolekcji. Zaplanuj gdzie i kiedy będziesz się modlił.

Gdzie można znaleźć całość rozważań?

Na kanale Youtube na stronie:  

https://www.youtube.com/channel/UCjr_Ud0rpJwaKeqBjRxo6Sw/featured

Na Facebook’u

https://www.facebook.com/Oddanie33pl-przez-Maryję-do-Jezusa-106355251160874/

Gdzie są dostępne dodatkowe informacje?

Wszystkie materiały można znaleźć na stronie www.oddanie33.pl – tam też znajdziemy zaproszenie do rekolekcji m.in. biskupów, znanych kaznodziejów, a nawet Radosława Pazury.

Co się stanie jeśli opuszczę jakiś dzień rekolekcji?

Najlepiej kontynuować wydłużając całość o odpowiednią ilość dni i przesuwając swój akt oddania Matce Bożej.

Czemu potrzebne są aż 33 dni?

Dzięki rekolekcjom nasz akt oddania będzie bardziej świadomy i pogłębiony, a przez to wyda większe duchowe owoce.

Jak zakończymy rekolekcje?

Wszystkich, którzy włączyli się w modlitwę zapraszamy na wspólnie przeżywany Akt Oddania się Matce Bożej w środę 4 listopada podczas nowenny do MBNP o godz. 1800

ŚWIADECTWA OSÓB, KTÓRE PRZEŻYŁY REKOLEKCJE

„W czasie odbywania rekolekcji pojednałam się z mamą, wybaczyłam jej wszystkie zranienia.. Po raz pierwszy od lat zaczęłam z nią normalnie rozmawiać. I już kilka weekendów spędziłyśmy razem ciesząc się sobą. Maryja czuwa nad nami i otacza nas płaszczem swojej opieki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica !!! Nasza Najukochańsza Mamusia!” [Paulina]

„Mam na imię Mariusz jestem żonaty. Żona ma na imię Anna. Mamy w sumie 9-cioro dzieci dzięki Bogu. Odprawiamy te rekolekcje z dziećmi Werka 8, Ola 10 ,Kacper 12, Symon 14 lat. Dwie najstarsze córki są pełnoletnie i żyją tym światem co jest dla nas trudne.Nie jestem ich ojcem biologicznym. Utrzymujemy z nimi kontakt. Dzieci podczas tych rekolekcji nas zaskakują. Po wieczornej modlitwie zawsze pytamy co je dotknęło i oboje z żoną jesteśmy bardzo zaskoczeni ich odpowiedziami. Ogromnie nam pomogły te rekolekcje przeżyć ten trudny czas. Ale z Maryją jest to możliwe.

Każdego dnia czekamy na kolejny dzień rekolekcji a to już prawie koniec. Oddajemy się do dyspozycji Maryi. My z żoną oboje robimy drogę neokatechumenalną. Gdyby nie dobry tatuś nasze małżeństwo już dawno by się rozpadło. Moja żona już rok jak wyszła z raka.

Oboje jesteśmy bardziej dojrzali przez te rekolekcje wraz z dziećmi.Wierzę że Maryja od dawna czuwa nad moją rodziną. Pozdrawiamy.” [Mariusz z rodziną]

„Oddanie Matce Bożej, jakie dokonało się w parafii, w której posługuję, po pierwsze poruszyło naprawdę głęboko grupę ludzi, którzy zapragnęli dać z siebie więcej na rzecz wspólnoty parafialnej. Wzrosło ich zaangażowanie, zaczęli głębiej przeżywać wiarę. Poza tym doznałem nawrócenia własnego i duszpasterskiego, patrząc na to, czego Pan Bóg dokonuje w sercach parafian” [ks. Michał, parafia p.w. św. Jana Kantego]