Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. /28,18-19/

Przed swoim wniebowstąpieniem Jezus spotyka się ponownie z uczniami w Galilei, gdzie zostali powołani nad jeziorem Genezaret, gdzie miało miejsce Kazanie na Górze, gdzie doświadczyli burzy na jeziorze, gdzie byli uczestnikami cudów dokonanych przez Jezusa, a także gdzie Jezus zapowiedział swoja mękę i zmartwychwstanie. I tutaj, w Galilei, Jezus przekazuje uczniom swój testament, zadanie, swoje życzenie, aby poszli na cały świat, nauczali i udzielali chrztu świętego w imię Ojca i Syna  i Ducha Świętego, by byli świadkami Jego. My także mamy być świadkami Jezusa, On jest z nami i prowadzi nas  poprzez swego Ducha, i zapewnia nas : „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. /28, 20/

Barbara  Daniłowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *