Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. /28,18-19/

Przed swoim wniebowstąpieniem Jezus spotyka się ponownie z uczniami w Galilei, gdzie zostali powołani nad jeziorem Genezaret, gdzie miało miejsce Kazanie na Górze, gdzie doświadczyli burzy na jeziorze, gdzie byli uczestnikami cudów dokonanych przez Jezusa, a także gdzie Jezus zapowiedział swoja mękę i zmartwychwstanie. I tutaj, w Galilei, Jezus przekazuje uczniom swój testament, zadanie, swoje życzenie, aby poszli na cały świat, nauczali i udzielali chrztu świętego w imię Ojca i Syna  i Ducha Świętego, by byli świadkami Jego. My także mamy być świadkami Jezusa, On jest z nami i prowadzi nas  poprzez swego Ducha, i zapewnia nas : „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. /28, 20/

Barbara  Daniłowska

Odezwa Biskupa

Odezwa Biskupa Gliwickiego przed święceniami kapłańskimi

Czcigodni Współbracia w kapłańskiej posłudze,

Drodzy Diecezjanie!

Każdego roku czas wiosenny, w blasku Zmartwychwstałego Zbawiciela, zwiastuje wyczekiwany termin udzielania święceń kapłańskich nowym zastępom świadomie przygotowanych kandydatów do tej posługi, absolwentów naszego Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego z siedzibą w Opolu. W takim momencie zwykle ożywa wdzięczność za dar nowych kapłanów oraz nadzieja, że posługa wiary w naszych parafiach będzie kontynuowana, a bogactwo łaski sakramentów oraz mądrości Dobrej Nowiny o zbawieniu, przekazane przez Zbawiciela Kościołowi świętemu, nie dozna uszczerbku. Takie myśli towarzyszą nam w tej chwili, gdy z radością oczekujemy na dzień 30 maja, wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, gdy za łaską Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, do grona prezbiterów, przez uroczyste święcenia, zostaną włączeni następujący kandydaci:

1. Michał Paweł Brzezina z parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach,

2. Patryk Łukasz Gawłowski z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,

3. Paweł Piotr Kaczmarczyk z parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach,

4. Paweł Stanisław Korlaga z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach,

5. Marcin Mateusz Maciejczyk z parafii św. Andrzeja w Zabrzu,

6. Adam Józef Pietrowski z parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie,

7. Zbigniew Marian Śniechota z parafii św. Mikołaja w Lublińcu,

8. Tomasz Michał Wolnik z parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy.

Tegoroczna pora wyznacza nam zupełnie odmienne uwarunkowania, dotychczas nam nieznane. Uwzględniając utrzymujące się obostrzenia (…) informuję, że święcenia odbędą się o godz. 10:00 w dwóch grupach równocześnie. W katedrze gliwickiej przez moją posługę święcenia przyjmie czterech kandydatów (…). Natomiast biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki będzie szafarzem święceń w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach (…).

Gorąco polecam modlitwom naszych młodych, tegorocznych kapłanów, by byli otwarci na podjęcie służby dla Kościoła świętego w diecezji gliwickiej, obdarzeni wrażliwym sercem i umysłem na śpieszenie współczesnemu człowiekowi z nadzieją prowadzącą ku dojrzałości.

Gliwice, 5 maja 2020 r.

Wasz biskup

+ Jan Kopiec

Nauki przedmałżeńskie

Najbliższe katechezy w ramach nauk przedmałżeńskich w formie nabożeństwa odbywającego się w kościele – Bytom, Parafia p.w. św. Jacka ul. Matejki 1

poniedziałek – godz. 19.00 – Bez zapisów!

I cykl – 1/8/15/22 czerwca 2020

II cykl – 6/13/20/27 lipca 2020

III cykl – 3/10/17/24 sierpnia 2020

IV cykl – 7/14/21/28 września 2020

Istnieje także możliwość odbywania nauk przedmałżeńskich w formie online prowadzonych przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej jako nadzwyczajna forma przygotowania do małżeństwa w czasie pandemii. Proponowana forma obejmuje 4 spotkania jako wideokonferencje w czasie rzeczywistym. Spotkania online przeznaczone są dla narzeczonych z terenu diecezji gliwickiej, którzy w najbliższych tygodniach/miesiącach 2020 roku zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa.

Szczegółowe informacje – dorodzin.pl