Nowy Biskup Gliwicki

W sobotnie południe 28 stycznia 2023 roku
Nuncjatura Apostolska w Polsce
podała do wiadomości decyzję Ojca Świętego Franciszka
o nominacji Księdza Prałata Sławomira Odera
na urząd Biskupa Gliwickiego.

Nowemu Biskupowi Gliwickiemu życzymy,
by posługa w Kościele gliwickim była źródłem uświęcania siebie
oraz powierzonych pasterskiej opiece wiernych diecezjan.
Niech Matka Boża Pokorna, którą czcimy w rudzkim sanktuarium
oraz Święci Apostołowie Piotr i Paweł – patronowie naszej diecezji –
wypraszają Biskupowi Nominatowi u Boga potrzebne łaski.

Odezwa w związku z nominacją nowego Biskupa Diecezji Gliwickiej