Proboszcz - ks. Antoni Kopiec

Probosz

Droga do kapłaństwa:

Powołanie odkryłem po wielu poszukiwaniach. Duży wpływ na wybór drogi kapłańskiej miały wspólnoty, w których uczestniczyłem: ministranci, grupa młodzieżowa, ale największy wpływ miała postawa kapłana. W 1983 roku wstąpiłem z bratem bliźniakiem do WSD w Nysie. Studia bardzo mile wspominam. Święcenia kapłańskie otrzymałem 17.06.1989 roku w Opolu.

Przebieg służby kapłańskiej:

Pierwsze 5 lat kapłaństwa przeżyłem jako wikary w Parafii Wspomożenia Wiernych w Gliwicach Sośnicy. Mocno zaangażowałem się w pracę z dziećmi 
i młodzieżą. Byłem kapelanem pierwszoligowego klubu GZKS Sośnica.
W 1994 roku otrzymałem dekret do parafii św. Józefa w Zabrzu, ale po 5 dniach Biskup polecił mi przenieść się do Starych Tarnowic, gdzie byłem 3 lata. Parafia starotarnowicka pw. Św. Marcina ubogaciła mnie o wiele cennych doświadczeń kapłańskich. W 1997 roku Biskup polecił mi przenieść się do pracy jako wikary do Parafii Trójcy Świętej w Bytomiu. Cztery lata były wypełnione intensywną praca z dziećmi i młodzieżą. Jedną z trudniejszych moich posług była służba kapelana w Areszcie Śledczym. Od września pełnię funkcje proboszcza w Szombierkach.

 

Wikariusz - ks. Marcin Rosa

rosa2

Urodził się 20 maja, w miesiącu maryjnych nabożeństw, w czasie których śpiewa się w świątyniach i przy kapliczkach piękną Litanię Loretańską. Rok urodzenia (1977) również związany jest z NMP, ponieważ w tym roku przypadało 100-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W czasie tego Jubileuszu, biskup ziemi warmińskiej Józef Drzazga potwierdził autentyczność tychże objawień. Jak dotąd jest to jedyne miejsce objawień maryjnych na ziemiach polskich, potwierdzone oficjalnie przez Władzę kościelną.

Całe życie ks. Marcina związane było z Tarnowskimi Górami oraz rodzinną parafią p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej i tam kończył szkołę średnią – Technikum Budowlane. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po roku zrezygnował ze studiów technicznych i posłuszny wezwaniu Bożemu rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu oraz studia na tamtejszym Wydziale Teologicznym. W roku 2004 zdobył tytuł magistra teologii, broniąc pracę magisterską z zakresu religiologii p.t.: „Joga – źródło możliwości oraz zagrożeń na drodze wzrostu ku dojrzałej modlitwie i medytacji chrześcijańskiej”. W tym samym roku – 29 maja – został wyświęcony na kapłana przez ks. bpa Jana Wieczorka. Na obrazku prymicyjnym, jako motto swojej kapłańskiej drogi, umieścił fragment Psalmu 121: „Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię…”.

Do tej pory posługiwał w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (2004 – 2008), NMP Matki Kościoła w Gliwicach (2008 – 2011) oraz Chrystusa Króla w Gliwicach (2011 –2012).

 

Wikariusz - ks. Dariusz Janowski

 

Rezydent - ks. Waldemar Packner