Boże Narodzenie 2016

 

„Pasterze mili, coście widzieli?
Widzieliśmy maleńkiego,
Jezusa narodzonego,
Syna Bożego, Syna Bożego...”

 

boze narodzenie dzieciątko

 

Życzymy Wam, Bracia i Siostry, by Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz liturgiczny Okres Bożego Narodzenia były szczególnym czasem spotkania z przychodzącym na ten świat Zbawicielem. 

A ponieważ Chrystus przychodzi z darem i orędziem Ewangelii, życzymy w sercach entuzjazmu i gorliwości, by w codzienności słowo Dobrej Nowiny czynić ciałem poprzez gorliwe życie chrześcijańskie.

Wasi Duszpasterze