Rok Pański 2018

2018

 

    Z okazji Nowego Roku życzymy Wam, Bracia i Siostry, wielu łask Bożych oraz szczególnej opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, byście wsparci Mocą z Wysoka każdego dnia podążali drogami katolickiej wiary, wcielając w życie słowa Ewangelii.

Wasi Duszpasterze