Koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Od wielu już lat 13 maja jest dniem rozpoczęcia w naszej parafii cyklu Nabożeństw fatimskich, podczas których wierni gromadzą się na wspólnej modlitwie różańcowej oraz rozważaniu orędzia, które Matka Boża przekazała trójce pastuszków.

Tegoroczne, jubileuszowe nabożeństwo w 100. rocznicę rozpoczęcia objawień maryjnych, wiązało się z uroczystą koronacją figury Matki Bożej Fatimskiej, której poświęcony jest jeden z bocznych ołtarzy naszej świątyni.

Korona ofiarowana Maryi jest naszym wotum wdzięczności za dar Jej matczynej obecności i troski o lud wierny.

Niech ten zewnętrzny akt wdzięczności skłoni nas do ciągłego wyrażania wdzięczności Matce Bożej sercem i pobożnością.

MB fatimska koronacja1

MB fatimska koronacja2

Zdjęcia dzięki uprzejmości: https://www.facebook.com/voxcordisbytom/